KVKK BİLGİLENDİRME METNİ

 

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ;

 

ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

 

1-KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan toplanmaktadır. ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ’den mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, doğum tarihi,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.  faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, görsel ve işitsel verileriniz, ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve zorunlu meşru menfaatler kapsamında işlenecektir.

Yine yukarıda sayılanların dışında ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi, ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ’dan satın aldığınız ürünler ile ilgili olarak otomatik sistemler aracılığı ile kişisel ürün alışkanlıklarınız hakkında analiz yapılarak, bu kapsamdaki müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz çeşitli rapor, analiz ve çalışmaların hazırlanması ve sunulması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile konum verisi, eğitim verisi, meslek verisi, kıyafet verisi, araç plakası ve görüntüsü özellikleri, aile bireyleri verisi, ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ve finansal verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

 

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

 

Şirketimiz ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmek, alınan bilgiler ile ürün çeşitliliğimizi geliştirebilmek beğeninize göre ürün çeşitliliği sağlamak, yukarıda tanımı yapılan bilgileriniz alınarak sizin hakkınızda kişisel bir pazarlama hizmeti sağlayarak “ en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlamak, otomatik sistemler aracılığı ile kişisel alışveriş alışkanlıklarınız hakkında analiz yapma ve yine grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları tarafından da kullanılmak üzere, aldığınız/ilgilendiğiniz ürünler ve ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari/mali/hukuki sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir.

Şayet daha önceden alınmış rıza ve izniniz mevcut değilse; yukarıda belirtilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği rızanızı talep edeceğiz. Bu durumda, yazılı imzalı izin ile aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere dijital ortamda da izin verebileceksiniz.

 

3-VERİLERİN PAYLAŞIMI VE AKTARIMI

 

Web sitelerimiz, mobil aplikasyonlarımız üzerinden, doğrudan sizlerden alınan ve şirketimiz tarafından çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki ve dışındaki kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

 

4-KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.begemjewellery.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında ve Veri sahibi başvuru prosedüründe düzenlenen yöntemlerle ( Veri sahibine başvuru usulleri tebliği esas alınmıştır) ve aynı web adresinde yayınlanan kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge veya e-posta içeriği ile suretiyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ’ye daha önce bildirilen ve ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ’ye iletmeniz durumunda ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla

 

Kişisel verilerinizle ilgili kapsamlı bilgi için www.begemjewellery.com web sitesinde yer alan ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI ’nı inceleyebilirsiniz.

 

ELİF KIYMETLİ MADENCİLİK MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.  (Veri sorumlusu)

Adres: Binbirdirek Mah. Peykhane Sok. Büyük Birol İşhanı No:6 Kat: 2 Daire:208 Çemberlitaş- Fatih İstanbul - TÜRKİYE

Tel: +90 531 967 13 60

E-mail: [email protected]

 

www.begemjewellery.com

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.